Kalupi za betonsku galanteriju su izrađeni od čeličnog lima debljine 2-3mm.

  • kalupi za rubnjake
  • kalupi za kanalice
  • kalupi za vinogradske stupce